Sale
  • Maneki Neko 4"H Mug

Maneki Neko 4"H Mug

 

4"H MUG

10 fl.oz.

MADE IN CHINA

MICROWAVABLE

DISHWASHER SAFE